Medlemskontingent


Rekrutter og barn t.o.m 12 år  kr.  500,-
Øvrige aktive (junior C og eldre) kr.  1000,-
Støttemedlemmer kr.  250,-

BLI MEDLEM HER


Husk at alle fra klasse 12 år og oppover også må betale lisens til Norges Skøyteforbund, se egen side om dette.


Lisens


Lisensperiode er 1.september til 31.august.

Lisens er viktig for den dekker forsikring av utøver.

Lisens ikke nødvendig for utøvere under 12 år.

Lisens må betales før deltakelse i løp. NSF tar jevnlig stikkprøver, og resultater fra løp uten betalt lisens blir slettet.

Det vil automatisk gå ut en epost faktura fra NSF til de som hadde lisens i fjor. For de som ikke har hatt lisens før, kan man sende en mail til skoyteforbundet@nif.idrett.no og ble om å få tildelt lisens. Når dette er gjort vil det vises under "lisens" på "minidrett"

Her finner dere mer informasjon om lisensen:

https://www.skoyteforbundet.no/lisens/


Medlemsfordeler

Som medlem i Arendal Skøiteklub er du en del av et trivelig treningsmiljø lokalisert rundt kunstisbanen på Myra.

I tillegg har du en del økonomiske fordeler:

- Gratis inngang for barn til Skøytebanen.

- Klubbens medlemmer har rabatt på treningsklubben Atletica.

- Klubb dekker mye startkontingenter og reiser for utøvere, trenere, lagledere og funksjonærer.

- Klubb dekker kurs for trenere og funksjonærer.

- Gratis Skøyteskole for barn.

- Gratis utlånsskøyter for barn.