Styret vårt

Rolle
Navn
Epost
LederØystein Grødumleder@arendal-sk.no
Nestleder
Tarjei Tverråen

KassererKirsten Gabrielsen
kasserer@arendal-sk.no
Styremedlem Even Askildsen
StyremedlemJan Friesinger
StyremedlemAnnette Bjelkevik
Styremedlem/WebmasterLucas Icasattiwebmaster@arendal-sk.noLøper Representant

Pål Myhren Kristensen

Valgkommite

Trond Kristensen

Merete Ramskjær Pauzuolis

Alf Altenborg


Revisor


Roald Amundsen

Arild GrødumLisens
lisens@arendal-sk.no