Styret vårt

Leder

Øystein Grødum
Tlf: 916 28 005 

Epost

Nestleder

Tarjei Tverråen
Tlf: 952 46 373

Kasserer

Kirsten Gabrielsen
Tlf: 988 61 176

Epost

Sekretær

Daniela Plozicki
Tlf: 974 93 725

Styremedlem

Jan Friesinger
Tlf: 466 96 870

Styremedlem

Heidi Myhren
Tlf: 481 12 100

Styremedlem-Webmaster

Lucas Icasatti
Tlf: 954 84 122

For lisens: lisens@arendal-sk.no

EpostLøper Representant: 

Pål Myhren Kristensen


Valgkommite: 

 

Trond Kristensen

Merete Ramskjær Pauzuolis

Alf Altenborg


Revisor: 

Roald Amundsen

Arild Grødum