Lisens


Lisensperiode er 1.september til 31.august.

Lisens er viktig for den dekker forsikring av utøver.

Lisens ikke nødvendig for utøvere under 12 år.

Lisens må betales før deltakelse i løp. NSF tar jevnlig stikkprøver, og resultater fra løp uten betalt lisens blir slettet.

Det vil automatisk gå ut en epost faktura fra NSF til de som hadde lisens i fjor. For de som ikke har hatt lisens før, kan man sende en mail til skoyteforbundet@nif.idrett.no og ble om å få tildelt lisens. Når dette er gjort vil det vises under "lisens" på "minidrett"

Her finner dere mer informasjon om lisensen:

https://www.skoyteforbundet.no/lisens/