Medlemskontingent 2021-2022


 
Rekrutter og barn t.o.m 12 år  kr.  500,-
Øvrige aktive (junior C og eldre) kr.  1000,-
Støttemedlemmer kr.  250,-

BLI MEDLEM


For spørsmål, send mail til Øystein Grødum, leder@arendal-sk.no eller Kirsten Gabrielsen kasserer@arendal-sk.no

Husk at alle fra klasse 12 år og oppover også må betale lisens til Norges Skøyteforbund, se egen side om dette.


Medlemsfordeler

Som medlem i Arendal Skøiteklub er du en del av et trivelig treningsmiljø lokalisert rundt kunstisbanen på Myra.

I tillegg har du en del økonomiske fordeler:

- Gratis inngang for barn til Skøytebanen.

- Klubbens medlemmer har rabatt på treningsklubben Atletica.

- Klubb dekker mye startkontingenter og reiser for utøvere, trenere, lagledere og funksjonærer.

- Klubb dekker kurs for trenere og funksjonærer.

- Gratis Skøyteskole for barn.

- Gratis utlånsskøyter for barn.