Hva koster det å være medlem?

Rekrutter og barn t.o.m 12 år  kr.  500,- (inkluderer lisens og gratis sesongkort til skøytebanen)
Øvrige aktive (junior C og eldre) kr.  1000,- 
Støttemedlemmer kr.  250,-

Bli medlem her: https://medlemskap.nif.no/Start/Index/23606 


Hva er Arendal Skøiteklub skøyteskolen?

Du kan lese om skøyteskolen her: Skøyteskole


Hva koster inngangen til skøytebanen?

Til å med 12 års alder er inngang til skøytebanen inkludert i medlemskap. Be om sesongkort. 

Mer info om skøytebanen her:

Skøytebanen - Arendal kommune Hvordan bestiller jeg lisens?


- Lisensperiode er 1.september til 31.august.

- Lisens er viktig for den dekker forsikring av utøver.

- Lisens ikke nødvendig for utøvere under 12 år og er inkludert i medlemskapet.

- Lisens må betales før deltakelse i løp. NSF tar jevnlig stikkprøver, og resultater fra løp uten betalt lisens blir slettet.

- Det vil automatisk gå ut en epost faktura fra NSF til de som hadde lisens i fjor eller være tilgjengelig i Min Idrett.

- For de som ikke har hatt lisens før, kan man sende en mail til skoyteforbundet@nif.idrett.no og ble om å få tildelt lisens. Når dette er gjort vil det vises under "lisens" på "minidrett"

- Her finner dere mer informasjon om lisensen: https://www.skoyteforbundet.no/lisens/ 


Hva er fordelene ved å være medlem?

Som medlem i Arendal Skøiteklub er du en del av et trivelig treningsmiljø lokalisert rundt kunstisbanen på Myra.

I tillegg har du en del økonomiske fordeler:

- Gratis inngang for barn til Skøytebanen.

- Klubbens medlemmer har rabatt på treningsklubben Atletica.

- Klubb dekker mye startkontingenter og reiser for utøvere, trenere, lagledere og funksjonærer.

- Klubb dekker kurs for trenere og funksjonærer.

- Gratis Skøyteskole for barn.

- Gratis utlånsskøyter for barn.